Foreningens formål

Halsted Avnede Landsbylaug har til formål, at samle beboere i området, således at der skabes grobund for et socialt netværk for folk i alle aldre. Ligeledes bevirker samværet, og det opbyggende tilhørsforhold, at lokalsamfundet bliver attraktivt at bo i og flytte til. Vi forsøger ved hjælp af hinanden at forbedre området, men også at lave arrangementer der kan udvide vores horisont. Vi forsøger at få indflydelse i lokal politikken og lytter til alle, der har gode ideer og projekter. 

Hvert år betales der et årligt kontigent til foreningen, som går til diverse arrangementer.

Medlemsantallet 2012: 138 personer

Pris for medlemsskab: 50 kr pr. person