Om Landsbylauget

Halsted og Avnede er to små landsbyer på Vestlolland, som har været knyttet til hinanden i tusind år. De har hver deres præg. I Halsted udgør herregården Halsted Kloster, de smukke gule bindingsværkshuse langs landevejen, Halsted kirke og Dyrehaven et enestående herregårdsmiljø. Halstedhus Efterskole og Halsted golfklub bidrager til at gøre byen til et levedne sted.

Avnede er bondeland med frodige marker, med skove og moser, med miljøet omkring stationen og med kirken på næsset i den gamle Nakskov Fjord.
En herlig natur og kultur har vi, der bor i Halsted og Avnede at værne om. Det gør vi bedst ved at udnytte vore muligheder for gode fællesoplevelser her hvor vi bor og ved åbent at tage imod enhver, der vil have del i den rigdom, der er at finde her.
Halsted Avnede Landsbylaug er blevet til for at styrke sammenholdet og fællesskabet i lokalområdet og derved også gøre det til et attraktivt sted at bosætte sig