Halsted og Avnede

Ny hjemmeside

Halsted Avnede Landsbylaug er nu godt igang med at arrangere og forbedre landsbylivet for os alle. Bak op om vores arrangementer og det sociale sammenhold.  I er altid velkomne til at kontakte os med gode ideer, ris og ros, vi tager gerne imod. På glædeligt genhør/gensyn.

 

 

Nyt fra bestyrelsen
 
- Bestyrelsen har fået lavet skilte som skal henvise til shelteren samt naturstien rundt om præstegården, disse vil blive sat op snarest.
- Vi har oprettet en facebook side, som forhåbentlig kan nå ud til en større og yngre gruppe af lokal samfundet.


Næste arrangement bliver formentlig arrangeret i samarbejde med Ullerslev landsbylaug, som vi er ved at indlede et samarbejde med, således at vi i de to foreninger kan gøre glæde og gavn af hinanden ideer, samt møde hinanden lidt mere på tværs af de små landsbyskel.


 

Links til andre lokale hjemmeside, som er besøgsværdige:

www.avnede-kirke.dk

www.halsted-kirke.dk

www.halstedklostergolfklub.dk

www.halstedkloster.dk

www.halstedhus.dk

 

 

INFORMATION
OM BRUG AF COOKIES